HOME

Waar Leven verénigd is!

We bevinden ons in een fysiek veranderende wereld. Op dit moment zitten we HOME vanwege het wereldwijd verspreide corona virus.
Domein Groot Besselink
Ondergaandezon-domein-groot-besselink

Overnachtingen op ons Domein

Geniet van de rust en ruimte in de Achterhoek
Aquarian Lighthouse - Groot Besselink
Luchtfoto Groot Besselink
Aquarian Lighthouse - Groot Besselink
Eco verblijf Aquarian Lighthouse
Camping Groot Besselink
Almen Rivier Berkel
Groep Aquarian Lighthouse
Aquarian Lighthouse

Vraag en antwoord

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Watermantijdperk.

Aquarian Lighthouse: leer Leven in het Watermantijdperk

Op deze website vind je antwoorden op vragen omtrent een veranderende wereld. Wat is er aan de hand in de wereld, hoe bereiden we ons voor op de toekomst? Voor de mens die verlangend is een toekomst te creëren in samenwerking met onze (eigen) natuur en ons zonnestelsel. Aquarian Lighthouse laat vragen tot leven komen en helpt bij de bewustzijnsoverdracht van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk, van Ik naar Wij Leven. Geeft inzicht over Tijd, Eeuwigheid, Uni-versum en helpt je bij het activeren van je Licht van Binnen. Kom overnachten op ons visionair Domein; voor een retraite met of zonder inspirerende activiteiten, of gewoon heerlijk genieten van de rust en de ruimte in de prachtige Achterhoek. Voel je welkom bij Aquarian Lighthouse.

Aquarian Lighthouse behoudt de visie van CAMELOT: Community of Angels Masters and Elohim Living On Terra.

Lessen over het Watermantijdperk

Walk en Talk

Honour and Obey Motion of Eternity

HOME is wat we moeten leren in het Watermantijdperk. Ik schrijf moeten om aan te geven dat de tijd van ‘per se niet moeten’ onze beweging belemmert. Het idee van vrij zijn wordt nu sterk op de proef gesteld. Innerlijke vrijheid is iets wat je leert door ge-hoor-zaam te zijn aan je innerlijke waarheid, de eeuwige beweging.

We kunnen wakker worden(eren) en bewust(horen) worden van eeuwige beweging, de eeuwige beweging die in de kosmos al aanwezig is. Dit kunnen wij door de details van het Watermantijdperk vorm te geven. Met eeuwige beweging creëren we het HOME wat we diep in ons wezen verlangend zijn te Leven.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Waarschijnlijk heb je deze eigenschappen meer of minder allemaal al want het zegt iets over je mens zijn. De mens is een creatief wezen. Hoe we met onze creativiteit omgaan zie je terug in je gezin, familie, vrienden en uiteindelijk in hoe de wereld functioneert. Dit is een gegeven (letterlijk). Dit willen we in de diepere lagen van je mens-zijn bewust en wakker krijgen. We gaan naar celniveau waardoor je in alle lagen je creativiteit herkent en die bewust leert benutten.

Je kan het zien als een onophoudelijk resetten en uitdrukken van je cellen zoals bedoeld is voor jouw specifieke detail. Dit heeft tijd nodig. Ook de hier genoemde eigenschappen zoals moed e.d. dragen zorg voor je ervaring van bewegend en geordend Leven als geheel. Leven met een hoofdletter, omdat je daar zelf deel van uit maakt.

Leer te Leven in het Waterman tijdperk en stel zelf je bezinningsprogramma samen

Het programma wat we aanbieden is erop gericht mee te kunnen doen wanneer je daar behoefte aan hebt. Het programma gaat het hele jaar door, je kunt bijna het hele jaar aansluiten met of zonder overnachting. In de beweging van het geordende programma met de steeds terugkerende onderwerpen groeit je bewustzijn. Je komt tot verdiepende ontdekkingen en vernieuwende inzichten. Hiermee verandert jouw Leven en het Leven als geheel. 

Domein Groot Besselink - HR-online-19
Domein-Groot-Besselink-5896
Luchtfoto Groot Besselink
Aquarian Lighthouse - Groot Besselink

Overnachtingen

Ons Domein is te bereiken via een bijna kilometer lange doodlopende oprijlaan. Hierdoor ben je verzekerd van de natuurlijke stilte van het platteland, de kabbelende rivier en de prachtig zingende vogels. Vanaf ons terrein zijn verschillende fiets- en wandelpaden direct bereikbaar.

Inspirerende activiteiten

We hebben een programma samengesteld waardoor je in de gelegenheid bent om zelf te bepalen waar je aan mee wilt doen. De activiteiten hebben allemaal als doel samen te komen. Het woord Samen krijgt een andere betekenis. 

Forest
Groep Aquarian Lighthouse