Vraag en antwoord

Wat is de Kracht van Water in Nederland?

Het-Water-man-tijd-perk

De Kracht van Water in het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden.

Wat is de Kracht van Water in Nederland? En welk effect heeft het op het Watermantijdperk?

Naar aanleiding van het lied van Davina Michelle en Thekla Reuten die hun krachten bundelen voor een op water geïnspireerde act op het songfestival 2021 in Rotterdam.

Open UP is de slogan voor dit festival. Open UP voor de kracht van Water!

Nederland weet hoe het om moet gaan met de KRACHT van WATER:

  • Fysiek bouwen we de meest exclusieve dijken, de Deltawerken. Ingenieuze werken die ervoor zorgen dat Nederland een land blijft waar we kunnen leven en ontwikkelen. Deze waterkeringen zijn door hard werken, betrokkenheid en intelligentie met daarbij de moed en doorzettingsvermogen van alle betrokkenen tot stand gekomen. Met het uiteindelijke doel Nederland leefbaar maken en houden in de toekomst. Hiermee herkende Nederland de kracht van Water en erkennen we die kracht. Het Water zelf wordt gezien als een element dat sturing nodig heeft. Wij als Nederland geven sturing aan Water.
  • Emotioneel brengt al dat water ons in beroering, we kunnen er bang van worden of/en ervan genieten. De emotionele waarde van water is erg groot in Nederland. Het is hier relatief goed oppassen, want er is overal water. Iedereen moet/mag leren zwemmen op jonge leeftijd zowel voor de veiligheid als het plezier. Water in Nederland is een element van tegenstrijdigheden. In dit dualisme ken je niet de ervaring van veiligheid als het gaat om Water. Je zou hier kunnen zeggen dat de Kracht van Water in Nederland dualistisch is en daardoor macht heeft over ons wel-zijn.
  • Mentaal Onze gedachtekracht die gepaard gaat met verplaatsing/resoneren van gedachten door middel van lucht geeft water zijn beweging. Wanneer water in beweging wordt gezet heeft het kracht om te verbinden. Doordat we onze vorming van gedachten kunnen zien IN de schepping is Water het middel om te laten zien wát we denken en hoe we denken. Zo kun je zien aan de dijken die gebouwd zijn dat water krachtig is, dat water gestuurd kan worden. Je kunt Water leren kennen. In Nederland is de kennis over Water relatief groot met name hoe we daar sturing aan geven vanuit bedreiging. Wat nu te doen met de dreiging van tekort aan zoet water?
  • Identiteit De identiteit van Nederland is verbonden met de kracht van Water. Onze kennis over Water maakt ons wereldberoemd. Het bevaren van de zeeën heeft ons verbonden met alle werelddelen, waardoor water de verbindende factor is. De molenaar is van oudsher onze nationale trots. Het liefdevol malen van graan door de kracht van water te gebruiken geeft ons al jarenlang voeding. (metafoor) Het leren kennen van andere delen van de wereld, het leren kennen van water en het sturing geven eraan maakt dat wij Nederlanders de kwaliteit van verbinden/verenigen hebben leren kennen. We zijn een landje wat de ervaring heeft om van Ik naar wij te kunnen gaan.

Het-Water-man-tijd-perk

Door het fysieke, het emotionele, het mentale en de identiteit te verenigen van onze menselijke structuren hoop ik een levende ervaring te geven in je eigen Leven als-, in en met de kracht van Water. Wij als mens zijn opgebouwd uit vier bewustzijnslagen/structuren en vier elementen: Water, Vuur, Aarde en Lucht.  Nu leven we in een tijd van veel verwarring en onzekerheid over de toekomst. Is er een toekomst en zo ja hoe komt die er dan uit te zien? Kan ik zelf wat geven aan de toekomst en wil ik dat wel? Heb ik wat te geven? Hier begint jouw én onze collectieve verschuiving van IK naar WIJ.

Onze kennis van Water en het verbindende aspect is nodig om het Watermantijdperk te kunnen vormgeven in de mens en zijn natuur. De natuur buiten je is een weerspiegeling van de natuur IN je. Is jouw innerlijke natuur niet in harmonie, dan is de natuur buiten je ook niet in harmonie. Om harmonie in de natuur buiten je te brengen is het nodig om je innerlijke natuur in harmonie te brengen.

Gedurende het Watermantijdperk regeert het Water door middel van Lucht. Lucht en Water samen vormen de basis voor het verlangen van de mens in beweging te zijn en samen Levend te zijn. De golfslag van Water en Lucht raakt het Vuur in je aan en roept je op Aarde te vormen. In de heelheid van de elementen is de mensheid in staat om een geordend geheel te scheppen. Deze tijd draagt de belofte in zich om te verenigen en als mensheid samen te leven. Hierbij is de kwaliteit van Nederland om water te sturen van immens belang, mits het de andere elementen verenigt en in ere houdt. Nederland verlangt een geordende samen-leving met vrijheid van eigen gewetensvorming.

De kwaliteit van Nederland en de bestemming van Waterman komt naadloos samen in het creëren van de impulsen van Waterman die voor het geheel van de mensheid Hoop, Geloof en Liefde verenigt en uitdraagt.

Reageer op "Wat is de Kracht van Water in Nederland?". Of stel een nieuwe vraag.

Plaats een reactie

Stel je vraag

Mijn vraag gaat over;